Auteur: Lisa Kok

Lisa is tachograaf specialist bij Roadsoft en met meer dan 7 jaar tachograaf ervaring, een expert op dit gebied. Lisa heeft het talent om complexe tachograaf vraagstukken te vertalen naar eenvoudige hulpartikelen. Op LinkedIn heeft ze meer dan 6.000 volgers, hier deelt ze wekelijks tachograaf tips met als doel de logistieke branche te informeren over hun wettelijke tachograafplicht.

LinkedIn Logo
Rij- en rusttijden wegvervoer
Kennisbank
De rij- en rusttijden voor transporteurs

De rij- en rusttijden voor transporteurs

Datum: 05-05-2022
Auteur: Lisa Kok
Leestijd: 5 min.

Wegvervoer door vervoerders is in Nederland aan banden gelegd in de rijtijdenwet. Je kunt vast wel begrijpen dat jij bij overtreding van de voorgeschreven arbeids-, rij- en rusttijden bestraft wordt met fikse boetes! Om jou te helpen deze te voorkomen en jou dus verder op weg te helpen, loodsen wij je even snel door het Arbeidstijdenbesluit. Houd hierbij altijd de gouden regel in je achterhoofd dat we de rijtijden maximaal- en de rusttijden minimaal rekenen. 

Wil je meer leren over de basis van de tachograaf zoals out-of-scope rijden, de boot/trein functie en de smart tacho 2? Doe dan onze kosteloze tachograaf cursus op de Roadsoft Academie.

Arbeids-, rij- en rusttijden


Als chauffeur geldt er voor jou een maximum voor de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse rijtijden. Om ervoor te zorgen dat jij niet oververmoeid achter het stuur eindigt en dodelijke ongelukken veroorzaakt, ben je tevens ook verplicht om te voldoen aan de minimale rusttijden. 

Rijtijden


Bij het handhaven van de rijtijden maakt de Inspectie leefomgeving en Transport onderscheid tussen dagelijkse rijtijd, wekelijkse rijtijd en tweewekelijkse rijtijd.

Dagelijkse rijtijd


Dagelijks mag je als chauffeur maximaal 9 uur rijden op een dag. Laden, lossen en pauzes worden hierbij niet meegerekend. Dit gaat puur om effectieve rij uren. Deze maximale rijtijd mag je twee keer per week verlengen naar 10 uur. Het begin van een week start op maandag om 00:00 uur en loopt tot zondag 23:59 uur. Dit is puur om makkelijk te controleren of er maximaal twee keer per week een verlengde dag is. 

Wekelijkse / tweewekelijkse rijtijd


De wekelijkse rijtijd wordt berekend vanaf maandag 00:00 uur tot zondag 23:59 uur. De maximale rijtijd die je wekelijks mag hebben is 56 uur (vier keer negen uur / twee keer tien uur). Voor de tweewekelijkse rijtijd betreft het een maximum van 90 uur. Hoewel deze rijtijd eveneens om maandag 00:00 uur begint, loopt deze vervolgens door tot zondag één week later om 23:50 uur. Of terwijl, een totaal van 14 kalenderdagen. Stel dus dat je de ene week een totaal van 56 uur gereden hebt, dan betekent dit dat je de week erop nog maar 34 uur mag rijden om binnen je tweewekelijkse rijtijd te blijven.

Rusttijden


Als het gaat om de rijtijdenwet is het belangrijk om de rusttijden goed te kennen. De rusttijden komen voor in drie vormen. Zo is er de dagelijkse pauze van minimaal 45 minuten, de dagelijkse nachtrust van minimaal 11 uur en het wekelijkse weekend van 45 uur dat je tussen maandag 00:00 - zondag 23:59 uur moet houden. Deze worden allen écht op de minuut gerekend. 1 minuut te veel is dus écht 1 minuut te veel! Ondanks dat de boetes niet heel hoog zijn, is dit wel zonde van het geld. Om alles te stroomlijnen nemen wij ze nu even met je door.

De rusttijden komen voor in drie vormen. Zo is er de dagelijkse pauze van minimaal 45 minuten, de dagelijkse nachtrust van minimaal 11 uur en het wekelijkse weekend van 45 uur dat je tussen maandag 00:00 - zondag 23:59 uur moet houden. Deze worden allen echt op de minuut gerekend. 1 minuut te veel is dus écht 1 minuut te veel! Ondanks dat de boetes niet heel hoog zijn, is dit wel zonde van het geld. Om alles te stroomlijnen nemen wij ze nu even met je door.

Pauze


Als het gaat over de rijtijdenwet dan hebben we als eerste speciale aandacht voor de pauze. Een gouden regel is hier dat je de rusttijden altijd minimaal moet rekenen en de rijtijden maximaal. Elke vierenhalf uur dat je als chauffeur rijdt, moet je een pauze nemen van minimaal 45 minuten. Dit mag een aaneengesloten pauze zijn van 45 minuten, of je knipt de pauze op in twee delen. In dit geval moet het eerste deel minimaal 15 minuten zijn en de tweede pauze minimaal 30 minuten. Stel dat je de eerste pauze 34 minuten neemt, dan geldt deze pauze als een pauze van 15 minuten, omdat je niet minimaal 45 minuten hebt gepauzeerd. Je bent dan dus nog steeds verplicht om de tweede pauze van minimaal 30 minuten te nemen. Hierdoor kan je planning wellicht in gevaar komen. Pas als je de pauze(s) correct hebt genomen, ben je namelijk weer bevoegd om te rijden.

Een goed voorbeeld: stel je begint om 7:00 uur ‘s ochtends met rijden. Je neemt van 9:00 tot 9:15 uur een kwartier pauze. Omdat je pas 2 uur hebt gereden, heb je nog 2.5 uur rijtijd. Daarom rijdt je door tot 10:45 uur om vervolgens een pauze van 30 minuten te nemen tot 11:15 uur. Zo heb je binnen 4,5 uur rijtijd voldaan aan 45 minuten rusttijd. Elke keer als je die pauze van 45 minuten (of in twee delen) hebt genomen, begint er weer een nieuwe cyclus waarin je maximaal vierenhalf uur aaneengesloten mag rijden. Zo kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld 4 uur en 29 minuten (voor het geval dat) aan één stuk door te rijden en vervolgens verplicht een pauze van minimaal 45 minuten te pakken. 

Dagelijkse rust


Als chauffeur moet je in een periode van 24 uur minimaal 11 uur aaneengesloten dagelijkse rust pakken. Fictief blijven er per dag dus nog maar 13 uur over om te vervoeren. Echter heb je tijdens de diensttijd dus nog te maken met de verplichte pauzeregeling. Zo mag je maximaal 4,5 uur achtereen rijden zonder pauze te nemen. Jouw rijtijd moet je dus verplicht opbreken met een pauze van minimaal 45 minuten. Deze verplichte pauze kan voor het gemak worden opgesplitst in een vastgestelde volgorde van eerst 15 minuten, gevolgd door 30 minuten. Daarnaast moet je om de 6 uur arbeid een verplichte pauze van 15 minuten nemen.

De 11 uur dagelijkse rust zijn eventueel op te splitsen in een aaneengesloten rust van 3 uur en vervolgens 9 uur. Daarnaast heb je een uitzondering om de dagelijkse rust drie keer per week te verkorten naar 9 uur. Stel dat je in een normale werkweek 5 dagen werkt, dan betekent dit dat je drie keer een dagelijkse rust mag genieten van 9 uur en de andere twee dagen 11 uur dagelijkse rust moet hebben.

De dagelijkse rust geldt puur alleen voor slapen in de wagen of buiten de wagen als deze niet in beweging is. Bij het nemen van de dagelijkse rust zijn er ook verschillende mogelijkheden. Belangrijk om te weten is dat je deze rust binnen 24 uur na de start van je dienst moet nemen. Stel dus dat je om 4:15 uur begint met je dienst, dan betekent dit dat je de dag erna voor 4:15 uur de dagelijkse rust moet hebben genoten. Indien je eerder jouw dagelijkse rust behaald, bijvoorbeeld om 3:20 uur, kun je dus vroeger beginnen aan een nieuwe dienst. Hierbij ben je dus niet in overtreding.


Wekelijkse / tweewekelijkse rust


Als laatste heb jij je te houden aan de (twee)wekelijkse rustperiodes als het gaat om de rijtijdenwet. De wet bepaald dat je elke 14 dagen minimaal twee keer een normale wekelijkse rust of anders één normale en één verkorte wekelijkse rust moet genieten. Een wekelijkse rustperiode moet na maximaal zes periodes van 24 uur na de laatstgenoten normale wekelijkse rust plaatsvinden. 

De normale wekelijkse rust bedraagt 45 uur. Na de 45 uur gaat de nieuwe week weer in. De tweewekelijkse periode loopt wel gewoon door. De verkorte wekelijkse rust is minimaal 24 uur. Het verschil tussen de 45 – 24 uur moet je vervolgens binnen drie weken weer inhalen. Stel, in week 1 heb je 26 uur wekelijkse rust gehad, dan moet je die 19 uur die je tekort komt in de komende drie weken inhalen. De compenserende uren (in dit voorbeeld 19 uur) moeten aaneengesloten worden genomen en volgen op een rustperiode van minimaal 9 uur. Indien jij wilt controleren of je een verkorte rust mag hebben, moet je nakijken of jij de afgelopen 14 dagen geen verkorte wekelijkse rust hebt gehad. Als dit wel het geval is, mag je geen verkorte wekelijkse rust meer nemen.

Op welke dagen je deze wekelijkse rust moet nemen is niet wettelijk vastgelegd. Je hebt dus zelf de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om je wekelijkse rust te pakken. Zodoende kan dit zowel in het weekend als doordeweeks. Als de aangesloten rustperiodes maar voldoen aan de wettelijke verplichting. 

Mobility package wekelijkse rust in het buitenland


Naar aanleiding van de mobility package mag een chauffeur in het buitenland 2 weken achter elkaar een verkorte wekelijkse rust van minimaal 24 uur genieten. In een periode van 4 weken is het wel belangrijk dat er ook 2 normale wekelijkse rusten van 45 uur plaatsvinden. Wanneer 2 korte wekelijkse rustperiodes achter elkaar zijn genomen dan moeten de verkorte uren gecompenseerd worden tijdens de eerst volgende normale wekelijkse rustperiode.

Dit ziet er als volgt uit:

Week 1: wekelijkse rust van 24 uur.

Week 2: wekelijkse rust van 24 uur.

Week 3: wekelijkse rust van 45 uur + 13 uur van week 1 + 13 uur van week 2 = een rustperiode van minimaal 71 uur.

Week 4: wekelijkse rust van 45 uur.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de Verordening (EU) 2020/1054

Overzicht rij- en rusttijden vrachtwagen


Een overzicht van de voorgeschreven rij- en rusttijden voor chauffeur van een tachograafplichtig voertuig of voertuigcombinatie: 

Rusttijden tabel

Pauze in rijtijd Minimaal 45 minuten in of na maximaal 4,5 uur rijtijd, of gesplitst in eerst 15 en daarna 30 minuten
Dagelijkse rust Minimaal 11 uur
Dagelijkse rust gesplits Minimaal 3 uur gevolgd door minimaal 9 uur
Verkorte dagelijkse rust Minimaal 9 uur (3x per week toegestaan)
Wekelijkse rust Minimaal 45 uur
Verkorte wekelijkse rust Minimaal 24 uur (1x per twee weken toegestaan)
Pauze in arbeidstijd Minimaal 30 minuten bij 6-9 uur en
Minimaal 45 minuten bij meer dan 9 uur arbeid
Dubbele bemanning In een periode van maximaal 90 uur minimaal 9 uur rust

Rusttijden tabel

Dagelijkse rijtijd Maximaal 9 uur
Dagelijkse rijtijd verlenging Maximaal 10 uur (2x per week toegestaan)
Wekelijkse rijtijd Maximaal 56 uur
Tweewekelijkse tijd Maximaal 90 uur

Rijtijden wegvervoer

Controle Inspectie Leefomgeving & Transport


De Inspectie Leefomgeving & Transport controleert of jij je houdt aan de rij- en rusttijdenwetgeving. Bij een controle moet de data eerst compleet zijn, vervolgens betrouwbaar en afsluitend zoomen ze echt in op de rij- en rusttijden, die uiteraard aan elkaar verbonden zijn. Ben jij benieuwd hoe zo’n controle er aan toe gaat, lees je dan in met dit artikel over de controle van de IL&T.

Hoe helpen wij je?


Met oog op de rij- en rusttijden zien wij dat er nog te vaak onnodige fouten worden gemaakt. Vooral bij het correct nemen van de pauzes en dagelijkse rust gaan chauffeurs de mist in. Daarom leveren wij gebruiksvriendelijke en overzichtelijke tachograaf software én geavanceerde uitleesapparatuur om jou te herinneren aan de wettelijke voorschriften. Onze tachograaf analyse software maakt direct inzichtelijk welke actuele overtredingen jij maakt zodat jij zelf de boetes kunt voorkomen. Tevens krijg jij ook direct inzicht in de totale arbeidstijd, zodat jij hier en daar nog wat kunt wijzigen aan je planning.

Met het gebruik van onze webapplicatie krijg je direct inzichtelijk wanneer je automatisch uitleest, hoeveel tijd de chauffeur deze dag of week nog heeft om te rijden en wat zijn totale diensttijd is die hij nog over heeft. Met onze geavanceerde uitleesapparatuur bespaar jij op handmatig uitlezen om het meeste arbeid uit jouw dienst te halen. 


Roadsoft: de IL&T controlespecialist

Wij van Roadsoft zijn er om jou als vervoerder te helpen met het voorkomen van tachograaf boetes. Dat doen we door de beste tips en nieuwste ontwikkelingen te delen via onze artikelen, video's, trainingen en evenementen. Ook faciliteren we je slimme tachograaf software en hardware waarmee je je bedrijfsvoering vereenvoudigt en daarmee je vrijheid als vervoerder vergroot.

Lees hier meer over onze tachograaf software