Auteur: Lisa Kok

Lisa is tachograaf specialist bij Roadsoft en met meer dan 7 jaar tachograaf ervaring, een expert op dit gebied. Lisa heeft het talent om complexe tachograaf vraagstukken te vertalen naar eenvoudige hulpartikelen. Op LinkedIn heeft ze meer dan 6.000 volgers, hier deelt ze wekelijks tachograaf tips met als doel de logistieke branche te informeren over hun wettelijke tachograafplicht.

LinkedIn Logo
ERRU-register
Kennisbank
Het ERRU-register, wat is dat precies?

Het ERRU-register, wat is dat precies?

Datum: 30-03-2022
Auteur: Lisa Kok
Leestijd: 6 min.

Het ERRU-register is sinds 1 april 2021 actief geworden. Na een jaar krijgen we nog vaak vragen over het onderwerp. Daarom leek ons het waardevol om hier nog een keer extra aandacht aan te besteden.

 

Wanneer transport bedrijven overtredingen maken en de boete hierop accepteren dan wordt dit geregistreerd in het ERRU-register. Het verzamelen van overtredingen kan voor veel problemen zorgen voor de bedrijfsvoering van transport bedrijven. Bedrijven lopen namelijk het risico om hun NIWO vergunning te verliezen. Er zijn veel misstanden over wat het ERRU-register precies inhoudt. Dit lichten we graag nog even toe middels dit artikel!

Wil je op een makkelijke manier een goede basis leren over de tachograaf over onderwerpen zoals out-of-scope rijden, de boot/trein functie en de smart tacho 2? Doe dan onze kosteloze tachograaf cursus op de Roadsoft Academie.

                                                                                                                                                              

Wat is het ERRU-register precies?

Het ERRU-register staat voor European Register of Road Transport Undertakings. In dit register worden overtredingen van Europese transportbedrijven bijgehouden aan de hand van een strafpuntensysteem. Je vraagt je misschien af hoe bedrijven aan deze strafpunten komen. Dit gaat aan de hand van boetes die worden gegeven bij wegcontroles aan chauffeurs. Mocht je als chauffeur een boete krijgen voor een overtreding die binnen de Europese verordening valt dan wordt dit de werkgever aangerekend. Meer informatie over hoe dit strafpuntensysteem precies werkt, wordt later in dit artikel besproken.

 

Het is de bedoeling dat Europese lidstaten zelf in eigen land bijhouden welke transport bedrijven de fout in gaan. In Nederland is de ILenT hier verantwoordelijk voor. Alle lidstaten delen deze informatie met elkaar en de verzameling van deze gegevens vormt het ERRU-register. Deze maatregelen zijn in het leven geroepen om de veiligheid op de weg te waarborgen en te zorgen voor een eerlijk speelveld op de Europese markt.

 

Waarom is het ERRU-register tot stand gekomen?

Het is noodzakelijk dat Transportbedrijven zich aan de wetgeving houden zodat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Door middel van het ERRU-register kunnen Europese overtreders aangepakt worden. Door overtredingen met elkaar te delen kunnen Europese lidstaten een duidelijk beeld krijgen van betrouwbare en onbetrouwbare transporteurs. Het uiteindelijke doel van het register is om vergunningen van deze overtreders in te trekken en te zorgen dat zij niet meer de weg op mogen. Dit alles met het oogpunt op veiligheid en een eerlijke markt.

 

Hoe werkt het strafpuntensysteem precies?

Er zijn 3 verschillende categorieën voor de overtredingen. Elke overtreding wordt gekoppeld aan een hoeveelheid strafpunten. Hoe ernstiger de overtreding hoe meer strafpunten er worden gegeven.

  • Meest ernstige overtredingen (MSI) - 9 punten
  • Heel ernstige overtredingen (VSI) - 3 punten
  • Ernstige overtredingen (SI) - 1 punt.

 

In de Europese verordening staat welke overtredingen onder welke categorie vallen en hoe zwaar deze overtredingen meetellen. Het is goed om te weten dat niet alle overtredingen meetellen in het register. Er zijn ook overtredingen die binnen de Nederlandse wetgeving vallen, maar niet terug te vinden zijn in de Europese verordening. Deze tellen niet mee in het ERRU-register. Het gaat echt alleen om overtredingen in de Europese verordening.

 

Bij overtredingen kun je denken aan het overschrijden van de rij- en rusttijden, onjuist gebruik van de tachograaf, rijden zonder bestuurderskaart, maar ook het overschrijden van het maximumgewicht. Mocht het zo zijn dat jij als transport ondernemer in het ERRU-Register bent opgenomen dan krijg je hier bericht van door de ILenT. Strafpunten zijn geldig voor 24 maanden, na deze 24 maanden komen de strafpunten te vervallen. Het is dus belangrijk dat transport ondernemingen binnen 2 jaar na het ontvangen van de eerste strafpunten niet de drempelwaarde (Meer informatie over de drempelwaarde volgt zo meteen) overschrijden. Het is goed om te weten dat strafpunten pas opgenomen worden in het register als boetes zijn geaccepteerd, dus wanneer bezwaar maken niet meer mogelijk is. Mocht je van mening zijn dat je onschuldig bent voor de overtredingen die de ILenT stelt dan kan je als ondernemer bezwaar maken.

 

Transport ondernemingen kunnen het puntenaantal opvragen bij de ILenT en binnenkort ook via het NIWO ondernemersloket. De ILenT stuurt de aanvraag met daarbij het puntenaantal dan per brief op.

 

Drempelwaarde

Logischerwijs maken grotere transport ondernemingen sneller overtredingen, hierdoor is er een drempelwaarde ontwikkeld aan de hand van het aantal gewaarmerkte vergunningafschriften (zie tabel). De drempelwaarde klinkt misschien ingewikkeld, maar dit is het eigenlijk niet, zie voorbeeld!

 

ERRU-register Voorbeeld:

Transportbedrijf Jan Janssen heeft 6 voertuigen waar een vergunning voor is afgegeven. Dit betekent dat Jan Janssen binnen 2 jaar maximaal 27 strafpunten mag verzamelen voordat er mogelijke sancties worden opgelegd. Een chauffeur van transportbedrijf Jan Janssen wordt staande gehouden tijdens een wegcontrole. Tijdens de controle blijkt dat hij niet genoeg rust heeft genomen en deze week al 68 uur aan het rijden is. De chauffeur krijgt hierdoor een boete. Deze overtreding valt onder de categorie heel ernstige overtredingen, dit betekent dat er in het ERRU-register 3 strafpunten worden genoteerd voor transportbedrijf Jan Janssen. Alle Europese lidstaten kunnen nu inzien dat Jan Janssen deze overtreding heeft gemaakt. De strafpunten blijven 2 jaar in het register staan, hierna komen ze te vervallen. Doordat deze overtreding is gemaakt mag Jan Janssen nog maar 24 strafpunten verzamelen. De punten zijn van de ''balans'' afgegaan. Wanneer Jan Janssen meer dan 27 strafpunten heeft verzameld, zal er een bedrijfsinspectie plaats vinden.

Aantal gewaarmerkte vergunningafschriften Drempelwaarde (In strafpunten)
1 18
2 - 10 27
11 - 20 36
21 - 50 45
51- 100 54
101 - 500 54 + 0,4 x (aantal vergunningbewijzen - 100)
501 en meer 54 + 0,4 x (aantal vergunningbewijzen - 100)

Bedrijven worden aan de hand van de drempelwaarde beoordeeld. Wordt de drempelwaarde overschreden dan krijgt de ILenT hier bericht van. Als transport ondernemer kan je een bedrijfsbezoek verwachten op het moment dat jij de drempelwaarde in het ERRU-register overschrijdt. De ILenT onderzoekt dan de betrouwbaarheid van de organisatie en de vervoersmanager die eindverantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving.

 

Verliezen van de NIWO eurovergunning

Mocht het voorkomen dat de ILenT de betrouwbaarheid van een transportonderneming als onvoldoende beschouwt dan adviseren zij de NIWO om de vergunning in te trekken. De NIWO beoordeeld de uitslag van de ILenT en maakt uiteindelijk het besluit om de vergunning wel of niet in te trekken. Voor een busonderneming besluit de ILenT zelf om de vergunning in te trekken. Het intrekken van de NIWO vergunning kan veel problemen veroorzaken. Zonder NIWO vergunning kunnen transporteurs hun werkzaamheden niet meer uitvoeren. Transport ondernemers die de betrouwbaarheid hebben verloren kunnen hun vergunning 2 jaar kwijt raken. Daarnaast kunnen vervoersmanagers voor 2 jaar ongeschikt verklaard worden.

 

Zorg dat u als transporteur alles netjes op orde heeft!

Als transporteur is het belangrijk om gehoor te geven aan de gestelde wetgeving. Het verliezen van een NIWO vergunning kan funest zijn voor de bedrijfsvoering. Zorg er dus voor dat de organisatie goed op de hoogte is van de regelgeving zodat u zeker weet dat u geen strafpunten ontvangt. Wij bij Roadsoft helpen transport bedrijven bij het naleven van hun wettelijke verplichtingen. Dit door middel van gebruiksvriendelijke tachograaf software en hardware. Als ILenT controlespecialist hebben wij alle kennis in huis om vervoerders bij te staan in deze lastige kwestie. Mocht u op zoek zijn naar extra informatie over de regelgeving of 1 van onze tachograaf oplossingen neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Roadsoft: de IL&T controlespecialist

Wij van Roadsoft zijn er om jou als vervoerder te helpen met het voorkomen van tachograaf boetes. Dat doen we door de beste tips en nieuwste ontwikkelingen te delen via onze artikelen, video's, trainingen en evenementen. Ook faciliteren we je slimme tachograaf software en hardware waarmee je je bedrijfsvoering vereenvoudigt en daarmee je vrijheid als vervoerder vergroot.

Lees hier meer over onze tachograaf software