Auteur: Lisa Kok

Lisa is tachograaf specialist bij Roadsoft en met meer dan 7 jaar tachograaf ervaring, een expert op dit gebied. Lisa heeft het talent om complexe tachograaf vraagstukken te vertalen naar eenvoudige hulpartikelen. Op LinkedIn heeft ze meer dan 6.000 volgers, hier deelt ze wekelijks tachograaf tips met als doel de logistieke branche te informeren over hun wettelijke tachograafplicht.

LinkedIn Logo
IL&T
Kennisbank
IL&T komt met strafpuntensysteem (ERRU-register) voor tachograaf overtreders

IL&T komt met strafpuntensysteem (ERRU-register) voor tachograaf overtreders

Datum: 03-03-2021
Auteur Lisa Kok
Leestijd: 5 min.


De Inspectie Leefomgeving en Transport hanteert vanaf 1 april 2021 een strafpuntensysteem voor ernstige  tachograaf overtredingen door vervoersbedrijven in Nederland en binnen de Europese Unie.


Gevolgen betrouwbaarheid

Vervoersbedrijven hebben een Eurovergunning nodig om hun werk te mogen uitvoeren. Een van de voorwaarden voor het bezitten van een Eurovergunning, is dat de vervoerder en de vervoersmanager betrouwbaar zijn. Dit kunnen zij aantonen met een verklaren omtrent het gedrag (VOG). 

Door het strafpuntensysteem kunnen vervoersbedrijven de betrouwbaarheidstatus en daarmee hun vergunning verliezen als zij te veel overtredingen begaan en daarmee de grenswaarde overschrijden. Dat geldt zowel voor overtredingen in Nederland als in een andere Europese lidstaat. 

Met het ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) is het voor Europese landen mogelijk om de informatie over overtredingen met elkaar uit te wisselen. 


Grenswaarde

Voor vervoersbedrijven wordt een strafpuntenmaximum vastgesteld, de grenswaarde. De hoogte van de grenswaarde is afhankelijk van de grootte van het vervoersbedrijf. 

Wanneer de grenswaarde overschreden wordt, zal de IL&T een betrouwbaarheidsonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek is gericht op eventueel herstel van het vertrouwen, omdat het bedrijf in de tussentijd wellicht zelf al maatregelen heeft genomen. 

De overtredingen die Nederlandse vervoersbedrijven in het buitenland begaan worden geregistreerd in het nationaal elektronisch register van vervoersondernemingen (ERRU).

Vervoersbedrijven ontvangen een melding wanneer er voor het eerst een overtreding is geregistreerd in het ERRU. Daarnaast ontvangen zij ook een melding wanneer zij op de helft van de grenswaarde zitten.

Transportondernemingen kunnen hun strafpunten aantal inzien bij de NIWO. Busbedrijven kunnen hun strafpunten aantal opvragen bij de IL&T.


Buitenlandse vervoerders 

De IL&T gaat, naast het beboeten, overtredingen van buitenlandse vervoersbedrijven in Nederland registreren. Door dit registratiesysteem kunnen andere EU-lidstaten bedrijven die daar gevestigd zijn aanpakken op de manier die door dat EU-land is vastgesteld.

Deze aanpak is onderdeel van de Europese regelgeving die als doel heeft de handhaving op goederen- en busvervoer overeen te stemmen met alle Europese lidstaten. 


RoadSoft, Il&T controle specialist

Roadsoft is dé IL&T controle specialist. Al sinds 2007 helpen wij dagelijks meer dan 4.000 klanten snel en gemakkelijk te voldoen aan de tachograaf wetgeving. Met onze hard- en software oplossingen besparen vervoerders op jaarbasis duizenden euro’s aan boetes. 

Tachograaf analyse software‍

DigiTac Web is de gebruiksvriendelijkste tachograaf software die jou door automatische analyses al het moeilijke werk uit handen neemt.

DigiTac Web biedt een overzichtelijk dashboard waarin jouw tachograaf overtredingen overzichtelijk worden weergegeven. Onze software controleert jouw tachograaf data op exact dezelfde punten als de ILT doet tijdens een weg- en bedrijfscontrole.

De tachograaf software is geschikt voor zowel de eigen rijder als de grote vervoerder. Elk bedrijf met een tachograafplichtig voertuig heeft te maken met IL&T controles en de manier van controleren is identiek. De software is daarom onmisbaar voor zowel kleine als grote vervoerders.

Voor meer informatie of het aanvragen van een demo verwijzen wij je graag door naar onze softwarepagina.


Roadsoft: de IL&T controlespecialist

Wij van Roadsoft zijn er om jou als vervoerder te helpen met het voorkomen van tachograaf boetes. Dat doen we door de beste tips en nieuwste ontwikkelingen te delen via onze artikelen, video's, trainingen en evenementen. Ook faciliteren we je slimme tachograaf software en hardware waarmee je je bedrijfsvoering vereenvoudigt en daarmee je vrijheid als vervoerder vergroot.

Lees hier meer over onze tachograaf software