This is some text inside of a div block.
digiVU
Lees meer
digiVU
Lees meer
Handmatig
Automatisch
Tracking

Voor een vervoerder die wil sturen op het naleven van rij -en rusttijden

Voor een vervoerder die er zeker van wil zijn dat hij geen boetes krijgt tijdens een controle

Voor een vervoerder die gebruik wil maken van alle mogelijkheden

Wettelijke uitleesverplichting
Uitlezen tachograaf
?
Je bent wetellijk verplicht om elke 90 dagen je tachograaf uit te lezen.
Uitlezen bestuurderskaart
?
Je bent verplicht om elke 28 dagen je bestuurderskaart uit te lezen.
IL&T controlepunten
Volledigheid
?
Het is noodzakelijk om een compleet archief van bestuurderskaart en voertuigbestanden te hebben. Er kan gauw iets fout gaan. Wij adviseren daarom met klem om hier actief op te controleren. De boete vor het missen van 1 dag aan data is 4.440 euro.
Betrouwbaarheid
?
Het is noodzakelijk dat de tachograaf op de juiste en naar waarheid wordt bedient. De boete voor het niet correct bedienen van de tachograaf bedraagt 4.400 euro.
Rij -en rusttijden
?
Je bent wettelijk verplicht om de rij -en rusttijden te handhaven en ook op deze regels toe te zien.
Op afstand uitlezen
Automatisch uitlezen tachograaf
?
Het uitlezen van de tachograaf is tijdrovend en foutgevoelig.
Automatisch uitlezen bestuurderskaart
?
Je ontvangt tijdig een email om te voorkomen dat chauffeurspassen of bedrijfspassen verlopen
Volgen van je voertuigen op Google Maps
?
Je ontvangt tijdig een email wanneer je voertuig naar een erkende werkplaats moet voor het ijken van de tachograaf